TARO STĀSTI


P a s a u le  XXI 

Gaviles par Visuma Mūžības ritumu. Dedzīgs visa sākums un apbrīnas vērtas visa beigas...Sākums un gals, un atkal SĀKUMS....Tā ir pati dzīve - Gars atver Ego pasauli un atkal aizver...Katra diena ir tam pierādījums : )

Z i ž ļ u   d ū z i s 

Dari, iedvesmojies, sāc ko jaunu. Gaidīšana nav vislabākais veids savu mērķu sasniegšanai. Sajūti kā zināmas lietas atver sevi no pavisam citas puses.Diena kā varens iesākums sevis ieraudzīšanai no jauna : )

Z o b e n u  b r u ņ i n i e k s 

Gaidīt nav laika. Steigties, rast, atrast. Tūdaļ to visu likt lietā. Kāpēc tik lēni viss notiek ? Gars steidzas, Ego netiek līdzi...Apstākļi sevi savēruši virtenēs. Savēruši gan – taču tiem ir jātiek cauri... Uz priekšu – tas var izdoties! : )

M ī l ē t ā j i  VI

Samierināties un pieņemt vai pārstāt domāt un aizgriezties ?...Dalīties ar visu vai būt katram par sevi ...? Dari ko darīdams – savienojies sevī ar sevi un Tu zināsi kā rīkoties attiecībā pret otru cilvēku...: ).

Z i ž ļ u   d i v n i e k s

Laiks ienes dzīves plūsmā brīdi izvēlei. Gaidīt vairs nav vajadzības. Atsijāsim graudus no pelavām, jo sirdī jau zinām – kas ir graudi un kas ir pelavas .Sirds caur savu zināšanu uzsāk Tavu apzināšanos...: )

Z i ž ļ u   t r i j n i e k s 

Gandarījums, prieks, spēku pieplūdums, atvērtība notiekošajam...Esi virzītājs, darītājs, savu darba augļu baudītājs...Varbūt strauji, varbūt pēkšņi, varbūt pavisam mierīgi – iespējas sāk realizēties : )

Z o b e n u   k a r a l i e n e 

Brīvība, neatkarība, spēja būt vienmēr pašai...Gribu, daru, saņemu - darījumi vienmēr atrisinās tā, kā tiem ir jāatrisinās...Zobens gatavs trāpīgam cirtienam – ātram un nesaudzīgam. Ziedoties ? – Vai tad ziedošanās virza uz priekšu ?...: ) 

K a u s u   b r u ņ i n i e k s 

Baudām dzīvi - iejājam pašā dzīves maigajā virpulī...Atļaujam sev Dvēseles priekus... Ērtības radām paši...Vērtīgs un noturīgs ir tas, ko paši sev esam sagādājuši. Vērtīgs un noturīgs ir tas , par ko esam samaksājuši. Dzīves saldākā puse vienmēr slēpjas mūsu pašu rīcībā...: )

K a u s u   d ū z i s 

Vēstījums par jūtu sākšanos. Apskurbis prāts un saviļņotas domas.Gatavība tam, kas steidz ienākt dziļākajā būtībā. Gaidīt, cerēt un ļauties ! Varbūt tas būs sākums tam, kas reiz bija neiespējams...Atveraties savas sirds augstākajai vibrācijai ! : )

Z i ž ļ u   k a r a l i s 

Gatavība sākt visaptverošas darbības... Gribēsies dalīt savējos un svešajos...Iespējas vairs nav tikai iespējas – tas jau ir process...Dzīves gudrība savienota ar veiksmi – sasniegumi garantēti...Garīgums kā vienojošais elements... : )

Z i ž ļ u   s e p t ī t n i e k s 

Gaiss piesātināts ar neredzamām variācijām par dzīves tēmām. Iekšējā cīņa vēlas izcīnīt vietu kādā no tām. Vēlas pārredzēt visu. Taču cīnoties par vienu, nevar pārredzēt pārējās...Atveries pasaulei ...Atveries Visumam...Tu sāksi sajust visas variācijas vienlaicīgi...: )

Z o b e n u   a s t o t n i e k s

Viens neapdomāts vārds, viena neapdomāta frāze sasaista, sapin rokas un kājas, sajauc domas...Viss apstājas, un nevar izrauties no šī iestrēguma...Kāpēc gan vārdi tika izvēlēti tieši šādi ?...Vārdi sevis uzslavēšanai pārvērtās par ceļa vārdiem uz nekurieni....Vai sajūti, kur bija kļūda ? : )

Z o b e n u  d i v n i e k s 

Savieno un atdali...Salīdzini un izvēlies...Saprātīgi izsver – kas ir kas - garīgais asums vai materiālais ikdienišķums. Sajūti sevī to, - kas vedīs tevi tālāk, kas savilks robežas,- kas apvienos, lai sāktu neizmērojamo ceļu pie savas augstākās apziņas...: )

M o n ē t u   d i v n i e k s

Radīt līdzsvaru kā atbalstu vai spēlēt vieglās dzīves spēles... Varēt izvērtēt un radīt vai žonglēt un sajust netīšās sakritības prieku....Izvēle, izvēle, izvēle...

K a u s u   d i v n i e k s 

Vai jūtas un sajūtas ir vienotas ? Vai tās ir otram saprotamas ? ...Lai tad divos kausos izjūtas plūst un abiem saderība rodas vienā plūsmā....Varbūt ir laiks sabiedrotā meklējumiem ? ...Labs atbalsts iesākto darbu turpināšanai : )

Z i ž ļ u   k a r a l i s

Virziens ir, vēlme arī.....Vēl tik notikumam jābūt.....Lai viss sastājas savās vietās.....Lai lēmums piepildās un viss risinās.....Lēmums - iespēja - risinājums : )

M ē n e s s  XVIII

Viedais, bet pagaidām vēl neizdibinātais...Kā tālā ceļa rādītājs...Kā laipa starp šo brīdi un nākotni...Kā savienojums starp garīgo un materiālo...Spēks , kas nāk no Mēness gaismas - labs sākums visam tālākajam ! : )

M a g s  I

Gavilē....viss sen domās lolotais strauji sāk īstenoties...Brīdis kā spēks, brīdis kā griba....Sajūti sevi kā dzīves brīnumdari...Esi savas dzīves vietvaldis...Lai top brīnums ! : )

K a u s u   p i e c i n i e k s

Kā skumjas...kā atteikšanās...Vai apzināti atteikts...vai nejauši zaudēts....Tam jebkurā gadījumā ir jābūt ceļam uz kaut ko labāku...Tikai zaudējot ko vienu, tā īsti iegūstam ko citu...! : )

T o r n i s  XVI

Gandarījums ir jau pavisam klāt....Atsakies no tā, kas traucē...Sarauj tās saites, kurām laiks pienācis pārtrūkt...Ļauj vecajam - bez vērtības esošajam sagrūt...Ļauj jaunajam - uz šobrīdi svarīgajam ienākt dzīves plūsmā....Un jaunais nomaina aizejošo !!! : )

M o n ē t u  p ā ž s

Baudi to, ko tūlīt sasniegsi...Esi gatavs saņemt to, ko sen esi gaidījis...Gaidīšana labā noskaņojumā sniedz taustāmu rezultātu...Gaidīšana kā atvēršanās jaunā ienākšanai dzīvē: )

I m p e r a t o r e

Daudz vairāk varēsi paveikt, ja skatīsi mērķi pa gabaliņam, pa mazam mērķītim. Daba visu saka mums priekšā. Viss savlaicīgā sakārtotībā...Radi, veido, iedvesmojies...Esi radošs savā radošumā...Gavilē par sasniegto...Izvēlies pašu labāko priekš sevis tieši šeit un tagad...: )