Vecākie Arkāni


VECĀKIE ARKĀNI

Divdesmit divas (22) kārtis, kuru numerācija ir no 0 līdz 21.
Vecākie Arkāni ir pirmās 22 kārtis standarta TARO kavā. Nereti tiek uzskatīts, ka tie ir daudz vecāki par Jaunākajiem Arkāniem, taču pamatotu pierādījumu tam nav. Tomēr varētu būt, ka atsevišķi tēli ir bijuši pazīstami vēl pirms to parādīšanās uz TARO kārtīm.
Uz kārtīm attēloti ļoti spēcīgi simboli, no kuriem daudzi kāršu lasījumam piešķir garīgu dimensiju. Ir ļoti svarīgi pamatīgi izstudēt šo kāršu nozīmi, jo tikai tā jūs varēsiet piekļūt kāršu noslēpumiem un tos pareizi atšifrēt.
Vecākie Arkāna kārtīs attēloti dažādi dzīves posmi, caur kuriem jāiziet cilvēkam līdz tam brīdim, kamēr viņa Dvēseles gaita būs noslēgusies.
Šī gaita sākas no 0 - Āksta (Muļķa) un izbeidzās ar 21 - Pasauli   (Visumu). 
Tādā vai citādā laikā mums jāiziet visi Vecāko Arkānu posmi, bet tas nenozīmē, ka kārtība šiem posmiem būs tāda kāda tā ir kāršu kāvā. 
Saskaņā ar eksistenciālo būtību cilvēki savas dzīves laikā iesāk daudzas lietas un tās noslēdz. Tas tiek simbolizēts caur arhetipiem, kuri attēloti kārtīs.
Skaidrojot izklājumus Vecākie Arkāni saistīti ar dvēseles, gara un likteņa problēmām, kā arī ar mūsu karmas lietām. 
Tie norāda uz tiem svarīgajiem, liktenīgajiem notikumiem, kuri risinās mūsu dziļākajā būtībā, bet ne uz tiem ārējiem ikdienišķajiem notikumiem, kuru skaidrošanai domāti Jaunākie Arkāni. 
Tad, kad izklājumā parādās Vecāko Arkānu kārts, tai der pievērst īpašu uzmanību, jo tā runā par notikumiem, kuriem ir dziļa un sevišķi svarīga nozīme.